کارت به کارت بدون لاگین

با استفاده از این سرویس، آخر هفته در لیست قرعه کشی 10 کارت هدیه مجازی 2 میلیون ریالی قرار میگیرید !

مرحله شماره 1 : ورود شماره همراه

مرحله بعدی
صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809