درخواست برخورداری از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

بخشنامه شماره 21293/00 مورخ 28 فروردین 1400 بانک مرکزی ج.ا.ا


شرایط برخورداری از امتیاز طرح:
تسهیلات دریافتی در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات استفاده شده باشد.
تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نشده باشد و متقاضی بخواهد بدهی غیر جاری خود را نقداً و حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ پرداخت نماید.
سقف مجاز برای هر شخص حقیقی در کل شبکه بانکی ۵میلیارد ریال و برای هر شخص حقوقی غیر دولتی ۲۰میلیارد ریال (ملاک محاسبه اصل تسهیلات مندرج در قرارداد) می باشد.
پذیرش درخواست مشتری پس از بررسی توسط بانک و درچارچوب ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.
مهلت ارائه درخواست: حداكثر تا پايان خرداد ماه 1400

ثبت درخواست مشتريان مشمول قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران بانكي كشور در بانك ایران زمین

مرحله شماره 1 : درج شماره همراه

مرحله بعد

مشتری گرامی؛ برای هر کدام از تسهیلات ذیل که درخواست بهره مندی از طرح مذکور را دارید، بر روی دکمه "درخواست استفاده از طرح را دارم" کلیک کنید

صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809