برترین های باشگاه مشتریان

📢 شاخص های محاسبه امتیاز برترین های باشگاه :
🔵 تعداد امتیازهای هزینه شده
🔵 تعداد ورود به سایت باشگاه
🔵 عضویت در خبرنامه
🔵 ارسال دعوت نامه ها

🎁 جوایز برترین ها :
✅ پنجم هر ماه جوایز برترین های ماه قبل لحاظ میشود.
🔵 رتبه اول : ۵۰۰۰ امتیاز تشویقی
🔵 رتبه دوم : ۴۰۰۰ امتیاز تشویقی
🔵 رتبه سوم : ۳۰۰۰ امتیاز تشویقی
🔵 رتبه چهارم : ۲۰۰۰ امتیاز تشویقی
🔵 رتبه پنجم : ۱۰۰۰ امتیاز تشویقی
🔵 رتبه های ۶ ام تا ۱۰ ام : ۵۰۰ امتیاز تشویقیبرترین های باشگاه در ماه گذشته


⏳ در حال بارگذاری ...