درخواست برخورداری از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور

بخشنامه شماره 272511/00 مورخ 18 آذر 1400 بانک مرکزی ج.ا.ا


تسهیلات دریافتی در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات استفاده شده باشد.
تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده تا پایان سال 1397 پرداخت نشده باشد و متقاضی بخواهد بدهی غیر جاری خود را نقداً و حداکثر تا پایان اسفند ماه 1400 پرداخت نماید.
سقف مجاز برای هر شخص حقیقی در کل شبکه بانکی 5میلیارد ریال و برای هر شخص حقوقی غیر دولتی 20میلیارد ریال (ملاک محاسبه اصل تسهیلات مندرج در قرارداد) می باشد.
پذیرش درخواست مشتری پس از بررسی توسط بانک و درچارچوب ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود.
مهلت تمدید طرح: برای آخرین بار از اول مهر ماه سال جاری به مدت شش ماه

ثبت درخواست مشتريان مشمول قانون تسهيل تسويه بدهي بدهكاران بانكي كشور در بانك ایران زمین

مرحله شماره 1 : درج شماره همراه

مرحله بعد

مشتری گرامی؛ برای هر کدام از تسهیلات ذیل که درخواست بهره مندی از طرح مذکور را دارید، بر روی دکمه "درخواست استفاده از طرح را دارم" کلیک کنید

صدای مشتریان بانک ایران زمین

021-24809