روزت‌ رو بساز
🎉 روزت‌ رو بساز

🎁 روزی ۲۴۰ بلیت گردونه شانس

📢 در همراه بانک ایران زمین، هر‌ روز به ۲۴۰ نفر از استفاده کنندگان این نرم افزار شانس حضور در قرعه کشی جذاب چرخ گردون اهدا می شود.

✉️ لینک مستقیم شرکت در قرعه کشی چرخ گردون از طریق پیامک برای برندگان ارسال می شود.

🎉 جوایز جشنواره :

🟢 ۲۴۰ گردونه جایزه نقدی (جوایز شامل هدایای نقدی با قابلیت واریز آنی به سپرده)

نصب همراه بانک ایران زمین گردونه شانس


تعداد برندگان امروز (گردونه نقدی)


لیست برندگان امروز